Představení

  • 25. 11. 2017 - Nejkrásnější válka
    Začátek představení:19:30:00
    Derniéra - sál lanškrounského zámku
  • 09. 12. 2017 - Jak vyloupit banku
    Začátek představení:19:30:00
    Sál lanškrounského zámku - 1. repríza
 

Vítejte na stránkách divadelního spolku Divadlo Ve středu Lanškroun.

Toto sdružení vzniklo na základě zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů. Registrace našeho spolku proběhla dne 6. 8. 2004 pod č. j. VS/1-1/58 136/04 - R a Český statistický úřad nám přidělil IČO 266 72 758. Bankovní spojení: 1329508349/0800.

Naším cílem je rozdávat radost a svou činností přispívat ke kulturnímu životu obyvatel Lanškrounska. Dveře našeho spolku jsou proto otevřené všem zájemcům o tento způsob trávení volného času, těm ostatním přejeme, aby se na našich akcích vždy dobře bavili.