Květa Černohousová

Herec byl/je členem souboru v letech:

  • 2007 - 2020

Odehraná představení:

Na správné adrese:

Nápověda

S tvojí dcerou ne:

Nápověda

Bez roucha:

Nápověda

Amant:

Nápověda

Agentura Drahoušek:

nápověda

Vánoční hra:

Koledníci

Klanění tří králů:

květinářka

Světáci:

Nápověda

V pasti:

Babi

Proč bychom se netěšili aneb 10 let ve středu:

Babi, nápověda

Nejkrásnější válka:

nápověda

Jak vyloupit banku :

Nápověda

Rozmarné vzpomínání 2011:

Pohled ze zákulisí

Sto roků republiky aneb Dějiny s úsměvem:

Recitátorka

Akce městské knihovny:

Přednes

Moravský večer:

Účinkující

Budeme se bát - Večer s DVs:

Vypravěči

Vrátila se jednou v noci:

Nápověda